• darkblurbg

TMA Talenten Analyse

Mensen zijn het meest gemotiveerd, succesvol en succesvol in werk en activiteiten die het dichtst bij hun ware aard liggen. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse de kandidaat centraal. De visie is gebaseerd op prestatie en persoonlijke groei. De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse kan worden ingezet voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteits-, beroepskeuze- en re-integratie vraagstukken.

 

TMA-methode

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53 TMA Competenties. De talentenanalyse neemt ongeveer een uur in beslag en is online. De vragenlijst bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit je moet kiezen welke het beste bij je passen. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten. De TMA brengt de drijfveren onder in de volgende deelgebieden:

 • Emotionele balans 
 • Motieven
 • Sociale talenten
 • Uitgesproken talenten
 • Leidinggevende talenten
 • Organisatie talenten

Wat levert het je op?

Inzicht in jezelf. Jouw drijfveren zijn de bouwstenen van je persoonlijkheid. Jouw drijfveren en de daaruit voortvloeiende talenten bepalen welke activiteiten jou energie geven en welke activiteiten jou energie kosten. Daarna kun je stappen gaan maken met ontwikkelactiviteiten en coaching gericht op jouw eigen drijfveren en talenten. Hiermee kom je op grondige wijze tot jouw kern en krijg je een diepgaand en waardevol inzicht. De TMA talentenanalyse is ook aan te vullen met een beroepsinteresse analyse en capaciteiten analyse.

In de uitgebreide rapportage ontvang je:

 • een compacte beschrijving van jouw persoonlijkheid
 • een overzicht van kwaliteiten en valkuilen
 • tips voor effectief communicatiegedrag
 • tips voor het vermijden van communicatiegedrag
 • een omschrijving van de ideale werkomgeving
 • een indicatie van de managementvoorkeuren
 • tips voor verdere ontwikkeling

Elk mens is uniek en heeft zijn eigen combinatie van drijfveren en talenten. Wil jij deze voor je jezelf ontdekken en optimaal gaan benutten? Neem dan gerust contact met mij op.